Loading

Նորություններ

25.04.2019

2019թ. ապրիլի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 200 սպառողական վարկեր` 51,896 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.04.2019

22.04.2019

2019թ. ապրիլի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 56 հիփոթեքային վարկեր՝ 624,740 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.04.2019

05.04.2019

2019թ. ապրիլի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 46 հիփոթեքային վարկեր՝ 545.057 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.04.2019

25.03.2019

2019թ. մարտի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 104 սպառողական վարկեր` 31,566 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.03.2019