Loading

Նորություններ

20.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 39 հիփոթեքային վարկեր՝ 376,470 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2018

05.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 36 հիփոթեքային վարկեր՝ 396,460 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.11.2018

25.10.2018

2018թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 293 սպառողական վարկեր` 105,203 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.10.2018

22.10.2018

2018թ. հոկտեմբերի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 47 հիփոթեքային վարկեր՝ 476,202 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.10.2018