Loading

Վերջին նորությունները

08.07.2019

2019թ. հուլիսի 8-ին վերաֆինանսավորվել են 58 հիփոթեքային վարկեր՝ 635,884 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
08.07.2019

25.06.2019

2019թ. հունիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 197 սպառողական վարկեր` 48,477 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.06.2019

20.06.2019

2019թ. հունիսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 60 հիփոթեքային վարկեր՝ 691,595 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.06.2019
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները