Loading

Նորություններ

26.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 483 սպառողական վարկեր` 171,802 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.11.2018

20.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 39 հիփոթեքային վարկեր՝ 376,470 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2018

05.11.2018

2018թ. նոյեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 36 հիփոթեքային վարկեր՝ 396,460 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.11.2018

25.10.2018

2018թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 293 սպառողական վարկեր` 105,203 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.10.2018