Loading

Նորություններ

20.11.2014

2014թ. նոյեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 13 հիփոթեքային վարկեր 103.140 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.11.2014

05.11.2014

2014թ. նոյեմբերի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 26 հիփոթեքային վարկեր 195.591 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.11.2014

27.10.2014

2014թ. հոկտեմբերի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 464 սպառողական վարկեր` 162.504 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
 
27.10.2014

20.10.2014

2014թ. հոկտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 11 հիփոթեքային վարկեր 80.150 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.10.2014