Loading

Նորություններ

22.12.2014

2014թ. դեկտեմբերի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 14 հիփոթեքային վարկեր 114.490 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.12.2014

Գնային առաջարկների ներկայացման հարցում

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ գնային առաջարկների ներկայացման հարցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական անձանց` ներկայացնելու մարդատար ավտոմեքենայի ձեռքբերման գնային առաջարկներ:

09.12.2014

05.12.2014

2014թ. դեկտեմբերի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 16 հիփոթեքային վարկեր 126.410 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.12.2014

25.11.2014

2014թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 320 սպառողական վարկեր` 103.482 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.11.2014