Loading

Նորություններ

25.08.2014

2014թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 34 սպառողական վարկեր` 12.553 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.08.2014

05.08.2014

2014թ. օգոստոսի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 15 հիփոթեքային վարկեր 100.147 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.08.2014

25.07.2014

2014թ. հուլիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 68 սպառողական վարկեր` 22.513 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.07.2014

21.07.2014

2014թ. հուլիսի 21-ին վերաֆինանսավորվել են 20 հիփոթեքային վարկեր` 154.653 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
21.07.2014