Loading

25.07.2014

2014թ. հուլիսի 25-ին «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորվել են 68 սպառողական վարկեր` 22.513 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 49-ը` 18.840 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր` 19-ը` 3.673 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով  ուսանողական վարկեր:
25.07.2014