Loading

Վերջին նորությունները

20.06.2017

2017թ. հունիսի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 34 հիփոթեքային վարկեր՝ 344.365 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.06.2017

05.06.2017

2017թ. հունիսի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 25 հիփոթեքային վարկեր` 228.531 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.06.2017

25.05.2017

2017թ. մայիսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 226 սպառողական վարկեր` 57.988 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.05.2017
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները