Loading

Վերջին նորությունները

05.02.2018

2018թ. փետրվարի 05-ին վերաֆինանսավորվել են 20 հիփոթեքային վարկեր` 182.323 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.02.2018

25.01.2018

2018թ. հունվարի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 408 սպառողական վարկեր` 129.310 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.01.2018

22.01.2018

2018թ. հունվարի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 39 հիփոթեքային վարկեր՝ 353.577 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.01.2018
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները