Loading

Վերջին նորությունները

10.08.2020

2020թ. օգոստոսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 57 հիփոթեքային վարկեր՝ 750,246 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.08.2020

27.07.2020

2020թ. հուլիսի 27-ին վերաֆինանսավորվել են 447 սպառողական վարկեր` 104,478 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
27.07.2020

10.07.2020

2020թ. հուլիսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 45 հիփոթեքային վարկեր՝ 473,110 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.07.2020
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները