Loading

Վերջին նորությունները

25.08.2016

2016թ. օգոստոսի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 132 սպառողական վարկեր` 51.273 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.08.2016

22.08.2016

2016թ. օգոստոսի 22-ին վերաֆինանսավորվել են 29 հիփոթեքային վարկեր՝ 257.208 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
22.08.2016

05.08.2016

2016թ. օգոստոսի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 20 հիփոթեքային վարկեր` 186.990 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.08.2016
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները