Loading

Վերջին նորությունները

25.11.2016

2016թ. նոյեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 502 սպառողական վարկեր` 173.955 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.11.2016

21.11.2016

2016թ. նոյեմբերի 21-ին վերաֆինանսավորվել են 11 հիփոթեքային վարկեր՝ 91.480 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
21.11.2016

07.11.2016

2016թ. նոյեմբերի 7-ին վերաֆինանսավորվել են 23 հիփոթեքային վարկեր` 216.470 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
07.11.2016
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները