Loading

Վերջին նորությունները

26.09.2016

2016թ. սեպտեմբերի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 265 սպառողական վարկեր` 98.856 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
26.09.2016

20.09.2016

2016թ. սեպտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 17 հիփոթեքային վարկեր՝ 138.718 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.09.2016

05.09.2016

2016թ. սեպտեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 30 հիփոթեքային վարկեր` 277.642 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.09.2016
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները