Loading

Վերջին նորությունները

25.10.2016

2016թ. հոկտեմբերի 25-ին վերաֆինանսավորվել են 698 սպառողական վարկեր` 255.766 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
25.10.2016

20.10.2016

2016թ. հոկտեմբերի 20-ին վերաֆինանսավորվել են 25 հիփոթեքային վարկեր՝ 221.445 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
20.10.2016

05.10.2016

2016թ. հոկտեմբերի 5-ին վերաֆինանսավորվել են 32 հիփոթեքային վարկեր` 335.513 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
05.10.2016
Բոլոր նորությունները

Մեր գործընկերները