Loading

News

10.08.2021

2021թ. օգոստոսի 10-ին վերաֆինանսավորվել են 88 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.163,005 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 10 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 211,465 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
10.08.2021

Գնային առաջարկների ներկայացման հարցում

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ գնային առաջարկների ներկայացման հարցման միջոցով հրավիրում է իրավաբանական անձանց` ներկայացնելու սերվերի ձեռքբերման գնային առաջարկներ:
09.08.2021

26.07.2021

2021թ. հուլիսի 26-ին վերաֆինանսավորվել են 47 սպառողական վարկեր` 18,215 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, որից 5-ը` 2,556 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով զինվորական վարկեր, 42-ը` 15,659 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով ուսանողական վարկեր:
26.07.2021

12.07.2021

2021թ. հուլիսի 12-ին վերաֆինանսավորվել են 108 հիփոթեքային վարկեր՝ 1.385,767 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով և 14 զինվորական հիփոթեքային վարկեր՝ 268,589 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով:
12.07.2021